Hvordan blir jeg snekker?

Hvordan bli snekker?

Det enkle svaret er at du kan utdanne deg til å bli snekker ved å velge det såkalte «Snekkerløpet» på videregående. Det vil si at du tar Bygg- og anleggsteknikk på VG1 og Treteknikk på VG2. Deretter må du være utplassert som lærling i en snekkerbedrift i 2 år. 

En snekkerutdanning tar med andre ord 4 år fra begynnelse til slutt. Ved slutten av læretiden din, må du ta en fag- eller svenneprøve, som dokumenterer hva du har lært. Når du har svennebrevet ditt, kan du kalle deg snekkersvenn. Om du i tillegg ønsker generell studiekompetanse etter yrkeskompetanse, kan du velge å ta 1 års påbyggingsfag på videregående, eller gå rett inn på teknisk fagskole eller andre Bachelor-utdanninger som bygger på faget. 

Tre alternative løp

Hvis skolen der du bor ikke tilbyr et typisk «Snekkerløp» er det ingen grunn til panikk.

Heldigvis finnes det flere veier til målet! Snekkerfaget er inndelt i forskjellige fagområder og derfor er det også forskjellige måter å utdanne seg på. Her er noen alternativer:

Hvilke muligheter som finnes, avhenger av hvor i landet du bor og hvilke linjer som tilbys ved de videregående skolene. Hvis du ikke finner et skoleløp i ditt nærområde som leder fram til snekkeryrket, kan du ta kontakt med Norske Trevarer eller ett av Opplæringskontorene som er relevante for snekkerfaget. Disse er behjelpelige med å finne et opplæringsløp som leder frem til snekkeryrket.

Norske Trevarer har dessuten et eget, nettbasert, yrkesfaglig teoritilbud for de som tar opplæring i, og er lærlinger i snekkerfaget, uten å ha gått VG2 Treteknikk på videregående skole.

Bli lærling

Det er mulig for alle å tegne lærlingekontrakter med trevarebedrifter som er godkjent som lærebedrifter, uavhengig av hvilken skolebakgrunn man har. De ulike variantene gir ulike løp og løsninger som opplæringskontorene og fylkene kan gi gode råd om. 

Norske Trevarer garanterer læreplass for nye snekkere. Dette innebærer at du fullfører de to siste årene av utdanningen som lærling i bedrift. Da får man lønn og arbeidserfaring, og det er i tillegg veldig vanlig at bedriftene ansetter lærlinger etter endt utdanning.