Hva gjør en snekker?

Hva gjør en snekker?

En snekker er en faglært håndverker som kan lage dører, vinduer, trapper, innredninger og andre ting av tre. 

Å være faglært betyr at man har fullført en utdanning i snekkerfaget. Eller at man har jobbet som snekker allerede, har bevist at man kan det samme som man ville ha lært på skolen – og tatt svennebrev. Du kan lese mer om dette under Hvordan blir jeg snekker?  

Som snekker jobber man i snekkerbedrifter som har egne verksteder og produksjonslokaler. Av og til reiser man også ut på befaring for å finne ut hvordan det man bygger vil passe inn i kundens hus eller hytte, eller for å montere noe man allerede har laget. Som snekker kan du også velge å jobbe som selvstendig næringsdrivende.

For den som mestrer snekkerfaget, finnes det utallige muligheter. Mange velger å spesialisere seg innen et område man synes det er ekstra gøy å jobbe med. For eksempel kan man velge å være … 

(Vanlig) snekker 

«Vanlig» høres kanskje kjedelig ut, men å være «vanlig» snekker er alt annet enn kjedelig. Noen jobber med innredninger og snekrer blant annet baderom og kjøkken i eneboliger, kontorer, hoteller, hytter, barnehager og utesteder. Andre spesialiserer seg i vindu- og dørproduksjon, og snekrer alt fra særegne, moderne vinduer, avanserte skyvedører og garasjeporter, til gammeldagse vinduer og dører, som skal passe inn i et eldre bygg. Og noen jobber med trapper; alt fra enkle standard-trapper til moderne spesialdesignede trapper. En snekkers arbeidshverdag inneholder alt fra å tegne på data, drive med håndarbeid til å betjene avanserte datastyrte maskiner eller lakkere flotte produkter. 

Møbelsnekker

Hva gjør en møbelsnekker? Det ligger for så vidt i navnet: En møbelsnekker velger ut, bearbeider og setter sammen trematerialer til ferdige møbler og innredninger. Møbelsnekkeren er ofte involvert i hele produksjonsprosessen, fra planlegging, design og skissetegninger til utforming og ferdigstilling. Som møbelsnekker tegner du både for hånd og på data, og jobben omfatter bruk og vedlikehold av maskiner og verktøy. 

Industrisnekker 

Kanskje den eneste snekker-typen som ikke først og fremst jobber med hendene? 

Industrisnekkeren skiller seg fra snekkeren og møbelsnekkeren ved at man utelukkende jobber med såkalt maskinell serieproduksjon. Det vil si at man ofte har ansvar for og opererer avanserte og komplekse produksjonslinjer, som produserer og setter sammen treprodukter. Som industrisnekker er det viktig at man har god kompetanse i maskinstyring. 

En arbeidsdag som snekker kan blant annet bestå av … 

  • Å velge ut materialer og råvarer til de produktene du skal lage. 
  • Befaringer og kundebesøk.
  • Skjære, kappe, lime, frese, pusse, skru – og skape noe med hendene! 
  • Behandle ulike treverk og treprodukter. 
  • Gjøre enkle programmeringsoppgaver og lage treprodukter ved hjelp av digitalt styrte maskiner. 
  • Ivareta miljøet gjennom valg av arbeidsmetoder og materialer. 

Det er mange måter å utdanne seg til snekker på. Kanskje finner du et alternativ som passer deg perfekt?

Hvordan bli snekker?