Å være lærling betyr at du har lærekontrakt samtidig som du jobber i en bedrift. Da har du en kontrakt som gir deg rettigheter og plikter i forhold til å lære faget. Det innebærer at du får lønn mens du lærer. Norske Trevarer garanterer lærlingeplass for nye snekkere gjennom våre medlemsbedrifter, og i tillegg er det veldig vanlig at man får tilbud om jobb etter endt læretid.