Bli snekker

 

Norge trenger deg. Det gjør framtida også.

Hva gjør en snekker?

Mange tror at snekker og tømrer betyr det samme. Det de har til felles er treet som råvare og materiale, mens resten er veldig forskjellig. Så hva gjør egentlig en snekker?

Hva gjør en snekker?

Utdanning

Det er flere måter å utdanne seg til å bli snekker på, litt avhengig av hvor i landet du bor. Her er en oversikt over de utdanningsmulighetene vi har i Norge når du skal bli snekker.

Utdanningsmuligheter

Jobb

Vil du bli snekker så har du mange jobber å velge imellom. Vil du for eksempel lage møbler, dører, vinduer, trapper, innredninger eller garasje-porter? Eller kanskje bygge orgler eller båter?

Jobbmuligheter

Møt snekkerne

Snekkere bygger verden

Tre var et av de aller første materialene mennesket begynte å jobbe med. Gjennom alle tider har snekkere vært respekterte håndverkerne som opp igjennom menneskets historie hatt avgjørende roller i utviklingen av vår sivilisasjon. Redskapene, verktøyene, våpnene, båtene og møblene. Bak alt dette, og langt mye mer naturligvis, stod snekkeren.

Også i vår tid er snekkeren og håndverkeren verdsatt og ettertraktet. Sjøl om mye av produksjonen nå er maskinell og i store volum, så er snekkerfaget fortsatt avgjørende viktig for å kunne produsere dører, trapper, vinduer, møbler, interiør og innredninger. Det er snekkeren som tegner, utformer, bygger, produserer, setter sammen og monterer. Det vil det alltid være behov for.

Norge trenger snekkere. Det gjør framtida også.

Også i oldtidens Egypt fantes det snekkere.

Det var de som først fant ut at treet kunne bli brukt til å lage møbler.

Moderne snekkere har det kanskje enklere enn før, der maskinene har overtatt mye av produksjonen som krever store mengder og volum. Men det grunnleggende håndverket for trevaresnekkeren og møbelsnekkeren er fortsatt like spennende og krevende, selv om ny teknologi gjør arbeidet raskere. Også for industrisnekkeren kreves det stadig ny kunnskap for å kunne levere presisjon og kvalitet gjennom maskinell, datastyrt produksjon.