Etter fullført utdanning og opplæring i bedrift, kan du få svennebrev som bevis på at du er en dyktig og faglært snekker. Svennebrevet er et vitnemål som blir utdelt under en høytidelig seremoni, ofte på det lokale rådhuset med ordføreren til stede. Svennebrevet er en viktig milepæl i snekkerkarrieren, og det henger høyt i bransjen. Svennebrevet kan nærmest ses på som et verdipapir, og kanskje den aller viktigste dokumentasjonen en snekker har for jobb og videre karriere.