Mens en tømrer står for byggingen av selve huset, påbygget og tilbygget i tre, og alt av trearbeidet som utføres på bygningen utendørs, så jobber snekkeren hovedsakelig med produksjon av dører, vinduer, trapper og innredninger til hus og bygninger. Det aller meste av det som lages av tre er med andre ord snekkeren sin jobb. Snekkere jobber i liten grad på byggeplasser, det er det tømrerne og betongfagarbeiderne som gjør.