Mesterbrev er en videreutdanning for de som har svennebrev og tilstrekkelig praksis i et mesterfag. Mester er en beskyttet tittel som betinger at du har mesterbrev. Mesterutdanning gir deg opplæring i etablering, ledelse og faglig ledelse, og det passer for deg som ønsker å bli leder, mellomleder eller starte egen bedrift.