Nøyaktig
Fleksibel
Litt Kreativ
Løsningsorientert
Liker å bruke hendene

Beskriver dette deg?
Da bør du vurdere utdanning som snekker

Det bygges mye i Norge. Treverk er en ressurs vi har brukt i tusenvis av år, og vil fortsatt bruke i tusenvis av år i fremtiden

Moderne snekkere bruker alt fra håndverktøy til datastyrte maskiner for å utføre jobben. Tradisjonelt verktøy som hammer og skrutrekker og kraftige moderne verktøy som elektriske driller og spikerpistoler.

Som snekker jobber du mye med hendene. Fra tegning til produsering til montering, hendene er snekkerens viktigste verktøy.

Glad i data? Som snekker har du også mulighet til å spesialisere deg med CNC maskiner, som krever både programmering og nøyaktige tegninger

Dette er det mest vanlige utdanningsløpet for unge snekkere.
Møbelsnekker er et yrke hvor gamle tradisjoner ofte kommer inn. Restaurering er noe mange møbelsnekkere spesialiserer seg i.
Mange veier til å bli snekker

Her ser du det mest vanlige utdanningsløpet for snekkere.

De aller fleste velger Snekkerløpet som er tilgjengelig over hele landet. Håndverkløpet og Industriløpet har mindre tilgjengelighet rundt om i landet.

Lærling

Norske trevarer garanterer lærlingsplass for nye snekkere. Dette betyr at du fullfører dine siste 2 år utdanning som lærling i bedrift. Da får du lønn og arbeidserfaring. Det er vanlig at disse bedriftene ansetter lærlinger etter endt utdanning.

Alle elever har også rett til å ta VG3 på skole