Skip to main content
Nøyaktig
Fleksibel
Kreativ
Løsningsorientert
Liker å bruke hendene

NORGE TRENGER SNEKKERE.
DET GJØR FRAMTIDA OGSÅ.

Som snekker jobber du med hodet og hendene. Det krever planlegging, kreativitet og håndlag. De beste løsningene er betinget av fleksibilitet og innsikt i dagens produksjonsmetoder.

Det er mange egenskaper som kjennetegner en moderne snekker. Snekkerfaget er inndelt i flere fagområder som man kan spesialisere seg i, og derfor er det også flere måter å utdanne seg til å bli snekker på, litt avhengig av hvor i landet du bor.

Under finner du en oversikt over de utdanningsmulighetene vi har i Norge når du skal bli snekker.

Mange veier til å bli snekker

Snekkerløpet er den mest vanlige måten å utdanne seg som snekker på i Norge. Men det finnes også andre utdanningsveier til snekkeryrket, og dette er i stor grad avhengig av hvor i landet du bor – og hvilke linjer som tilbys på de videregående skolene.

Hvis du ikke finner et skoleløp i ditt nærområde som leder fram til snekkeryrket, så ta kontakt med Norske Trevarer eller ett av opplæringskontorene som er relevante for snekkerfaget.

Vi er behjelpelig med å finne et opplæringsløp som leder fram til snekkeryrket. Dette kan også organiseres gjennom utdanning i en bedrift.

Norske Trevarer har et eget nettbasert yrkesfaglig teoritilbud for de som tar opplæring i og er lærlinger i snekkerfaget, uten å ha gått VG2 Treteknikk på videregående skole.

Lærling

Det er mulig for alle å tegne lærlingekontrakter med trevarebedrifter som er godkjent som lærebedrifter, uavhengig av hvilken skolebakgrunn man har. De ulike variantene gir ulike løp og løsninger som opplæringskontorene og fylkene kan gi gode råd om.

Norske Trevarer garanterer læreplass for nye snekkere. Dette innebærer at du fullfører de to siste årene av utdanningen som lærling i bedrift. Da får man lønn og arbeidserfaring, og det er i tillegg veldig vanlig at bedriftene ansetter lærlinger etter endt utdanning.

Snekkerfaget
Møbelsnekkerfaget
Industrisnekkerfaget
Trelast- og limtreproduksjonsfaget