Etter fullført utdanning og opplæring i bedrift, kan du få svennebrev som bevis på at du er en dyktig snekker

Svennebrevet

Svennebrevet er et vitnemål som blir utdelt under en høytidelig seremoni, ofte på det lokale rådhuset med ordføreren til stede. Svennebrevet er en viktig milepæl i snekkerkarrieren, og det henger høyt i bransjen. Svennebrevet kan nærmest ses på som et verdipapir, og kanskje den aller viktigste dokumentasjonen en snekker har for jobb og videre karriere.

Denne døren ble laget som en del av svenneprøven til André hos Jømna Brug AS.

Denne innredningen ville være et eksempel på en svenneprøve hos en av Norske Trevarers medlemsbedrifter.