Etter utdanning og opplæring i bedrift kan du få svennebrev som bevis på at du er en dyktig håndtverksarbeider

Svennebrevet

Svennebrevet er et diplom du får utgitt i en høytidelig seremoni, ofte på rådhuset med ordfører til stede. Svennebrev er en viktig milepæl i din karriere og henges som oftest stolt opp i kontor eller hjem.

Denne døren ble laget i svenneprøven til Andre hos Jømna Brug.

Denne skuffen var svenneprøven til Ola Nordmann hos Askeladden Trevarefabrikk