Industrisnekker

Industrisnekkeren er også en del av snekkerfaget, og skiller seg fra trevaresnekkeren og møbelsnekkeren ved at man utelukkende jobber med maskinell serieproduksjon, ofte med CNC-styrte (datastyrte) maskiner eller i produksjonslinjer som betinger kompetanse i maskinstyring.
Dette skiller seg altså fra trevaresnekkeren og møbelsnekkeren, som i stor grad jobber mer manuelt med spesialprodukter. Som industrisnekker inngår du i en maskinell produksjon av deler og komponenter til det som skal bli ferdige treprodukter.