Skip to main content

Ungdomsgruppa til Norske Trevarer

Norske Trevarer har et eget ungdomsteam som sammen med oss jobber for å gjøre snekkerfaget bedre kjent og få på plass treteknikklinjer på de videregående skolene rundt om i landet. De har alle et brennende engasjement for å gjøre snekkerfaget bedre kjent.

Vi tror det er mange ungdommer gjerne ville blitt snekker, men da må de først bli kjent med faget og yrket – og utdanningsmulighetene må være på plass. Derfor har vi fått med oss et flott team som sammen, men oss i Norske Trevarer skal gjøre det vi kan for å øke oppmerksomheten rundt snekkerfaget.

I tillegg til jevnlige møter, deltakelse på arrangementer så har ungdommene ansvar på Instagramkontoen blisnekker og Snapchat kontoen blisnekker.

Undgomsteamet består av:
  • Kevin Andre Vik (18) er lærling ved Interiør-Snekkeriet AS i Bergen, Anna Regine Vada Blom fra Rovde møbel og design AS,
  • Eirik Myrberg fra Buskerud Spesialinnredning AS,
  • Mathias Johannessen fra Snekkeriet Verdal AS,
  • May-Britt Straume fra Henriksen Snekkeri AS,
  • Tobias Gravdal fra Strønes Snekkerverkstad AS
  • Mathias Hognestad Berrefjord fra NorDan AS