Fagskoler, høyskoler og universiteter

Alle med fagbrev/svennebrev kan søke videre utdanning ved fagskoler, høyskoler og universiteter via den såkalte Y-vegen, der man får studieplass uten studiekompetanse.