Skip to main content

Trevarebransjen er viktig i samfunnets grønne skifte. For å hevde oss som fremtidens bransje, trenger vi flere med på laget, sier Jan Larsen.

Med samfunnets behov for et næringsliv med fokus på miljø, ligger trevarebransjen godt an til å være et trygt karrierevalg, mener Jan Larsen.

Daglig leder ved Tre-Ringen, trevarebransjens opplæringskontor for Viken, Vestfold og Telemark, Jan Larsen.

Han er daglig leder ved Tre-Ringen, trevarebransjens opplæringskontor for Viken, Vestfold og Telemark. Larsen mener at bransjens potensiale i det grønne skiftet må utnyttes bedre.

– I dag står karbonfangst høyt på dagsorden. Det har vi hatt gleden av å drive med i alle år. Når vi bruker treet i møbler, innredninger og inventar, bidrar vi til karbonfangst hver dag.

Trevarebedriftene er spredd over hele landet, hvor de også har kortreiste leverandører og kortreist kompetanse.

– Når vi slår sammen lokale trær, håndverk og kompetanse med lokal leveransekraft og logistikk, scorer vi svært høyt på bærekraft. Dette må Norge benytte seg bedre av.

Han påpeker at det ikke er nødvendig å hente verken trematerialet eller produksjonen fra utlandet. Vi har alt vi trenger her hjemme.

– Dette er fantastiske aspekter ved vår bransje, som fortjener å synliggjøres bedre. I norske trevareprodukter ligger en viktig del av svaret på det grønne skiftet.

Tradisjon møter innovasjon

Det er mange yrkesveier inn i trevarebransjen. En av dem er å bli snekker*, som er et tradisjonsrikt håndverksfag.

– Norge vil alltid trenge snekkere som kan lage dører, vinduer, trapper, møbler og innredninger. Som snekker kan du bruke din kreative sans og skape unike produkter fra bunnen av.

Samtidig gir snekkerfagene mulighet til å jobbe med moderne CNC-maskiner, automasjon og roboter, som i stadig større grad brukes i dagens trevarebedrifter.

– Det tradisjonelle faget, hvor håndholdte verktøy er det viktigste hjelpemiddelet, må i dag kombineres med teknologiske hjelpemidler. Det kreves mye av snekkerens hånd, men også mye av hodet, sier Larsen.

Han legger til at kjernen i snekkerens yrke består, uansett teknologisk utvikling.

– Det som ligger til grunn, er å skape flotte trevareprodukter. Dette har snekkeren gjort i tusenvis av år. Forskjellen er at vi i dag utnytter teknologiens verktøy i dette arbeidet.

Bransjen utvikles og digitaliseres

Med håndtering av moderne maskiner og automatiserte- og robotiserte prosesser, er det behov for ytterligere teknologisk kompetanse. Det gjør seg særlig gjeldende i bedrifter med stor volumproduksjon.

Rune Sætren er adm. dir. i Nordvestvinduet AS, med 75 produksjonsarbeidere.

– Når høvel og hammer går hånd i hånd med teknologiske hjelpemidler, trenger vi CNC-maskinoperatører, ingeniører, teknikere og andre med teknologikompetanse, bekrefter han.

Blant lærlingene i Nordvestvinduet er hele fem av åtte CNC-lærlinger.

– For fem år siden hadde vi ingen lærlinger innen CNC. Det forteller noe om retningen trevarebransjen går i. Vi må ha en industriell tilnærming, hvor håndverksfaget kombineres med ny spisskompetanse.

Noen velger å opparbeide seg en teknisk bakgrunn for så å utdanne seg som snekker, mens andre velger å bruke sine tekniske utdanninger i trevarebransjen. Les for eksempel om CNC-operatøren Erdi.

En treteknisk bakgrunn kan også komme godt med i andre yrker. Victoria går snekkerlinja, men har som mål å bli en dyktig arkitekt.

I tillegg trenger trevarebransjen flinke folk innen design, logistikk og salg. Dyktige bedriftsledere er det også behov for.

– Om man ønsker å ta over eller lede en bedrift, er det ingen dum idé å ha bakgrunn innen trevareproduksjon, det være seg teknisk eller håndverksmessig, sier Larsen.

Plass til alle

Selv om bransjen fortsatt domineres av menn, er kvinnenes inntog tydelig. Tilbakemeldingene Larsen får fra bedriftene er at kvinnene bidrar til en fin balanse på arbeidsplassen, og at de lykkes.

– Kvinner viser ofte ferdigheter som gjør at de lykkes særlig godt. Viktige stikkord er tålmodighet og nøyaktighet, både når det gjelder håndverk og kompliserte maskiner.

Larsen sier at det i trevarebransjen er plass til alle.

– Det handler ikke om jenter og gutter. Har du interesse, evner og lyst, har du store muligheter til å få til alt du vil. Velkommen skal du være!

Vil du vite mer?
  • Dersom du har lyst å lære mer om snekkerfaget og tilhørende utdannings- og jobbmuligheter, kan du ta en titt på blisnekker.no
  • Om du har lyst til å bli lærling i en trevarebedrift, kan du kontakte ditt nærmeste lokale opplæringskontor. Se oversikt her.
  • Ønsker du å se en generell oversikt over alle landets utdanningsprogrammer, kan du gå til vilbli.no og utdanning.no.

*Overordnet består snekkeryrkene av snekker (tidligere trevaresnekker), møbelsnekker og industrisnekker. Som snekker spesialiserer man seg gjerne innen et fagområde. Se oversikt her.