Skip to main content

Filip Udø (20) er lærling hos Bragdøya Kystlag i Kristiansand, og er en av nærmere 50 lærlinger i regi av Agder Tresenter. Foto: Tre på Agder/aStory

Agder Tresenter har tett på 50 lærekontrakter fordelt på åtte fag fordelt på 20 bedrifter i Agder. Nå oppfordrer senteret bedriftene til å åpne opp dørene enda mer for lærlinger.

– Det er ikke så altfor mange år siden at trevarebedriftene her i Agder hadde bare en håndfull med lærlinger, men nå er det full fart, sier en engasjert Roald Tønnessen, som er opplæringsansvarlig ved Agder Tresenter.

Situasjonen har snudd bare i løpet av fire-fem år, og tresenteret argumenterer entusiastisk for å snu en eventuell oppfatning om at lærlinger er en utgiftspost som bare krever mye tid og ressurser fra bedriftene.

– Tvert imot. Lærlinger lønner seg, det er vår erfaring. De kommer inn som et friskt pust, de lærer fort og de tilfører bedriftene mye positivt. Trebasert næring har framtida foran seg, og jeg tror at både treet som materiale og bransjen som sådan appellerer til ungdommen, men jobben med å tiltrekke seg de unge gjør seg ikke sjøl, mener opplæringslederen ved tresenteret i Agder.


Vil at flere skal bli lærebedrifter
Nå ønsker han at enda flere trevarebedrifter både lokalt og ellers rundt om i landet åpner opp dørene og gjør seg interessante for de unge.

– Vi må sikre oss at trevarebedriftene får den kompetansen og den rekrutteringen de trenger. Noe av det viktigste bedriftene da kan gjøre er å tilby læreplasser og bli lærebedrifter. Dette er en fantastisk måte å gi ungdommene kompetanse på, og det er kanskje også den viktigste måten å rekruttere flinke folk til bedriftene på, mener Tønnessen, og viser til at ni av ti lærlinger fortsetter i bedriften etter at læretida er over og svennebrevet er gjennomført.

Etter to år på videregående skole følger to år som lærling ute i en bedrift. Da forplikter bedriften seg til å sørge for at lærlingene kommer seg gjennom læremålene i fagplanen, og bedriften må legge til rette for at lærlingen skal avlegge den praktiske fagprøven/svenneprøven mot slutten av læretida.

– Det å ta inn lærlinger lønner seg både for lærlingen og bedriften. De fleste bedriftene opplever at det er økonomisk gunstig å ta inn lærlinger, men det er like viktig at dette også sikrer rekrutteringen til bedriftene og gir bransjen helt nødvendig kompetanse for framtida, sier opplæringsansvarlig Roald Tønnessen ved Agder Tresenter.